Zaklada Sandra Stojić na završnoj je konfereciji predstavila provedbu i rezultate svog EU projekta Biram zdravlje. Na završnoj konferenciji govorili su Josipa Žegarac, voditeljica projekta i Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić .Biram zdravlje ZSS

Naziv projekta: Biram zdravlje

Iznos bespovratnih sredstava: 498.415,89 kn

Trajanje: listopad 2019. – travanj 2021.

Upravljačko tijelo: Ministarstvo zdravstva

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.u okviru Poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza1.

Nositelj: Zaklada Sandra Stojić

Partneri: RESPIRO, KUTINSKO DIJABETIČKO DRUŠTVOOstvaren cilj projekta

Povećano znanje i svijest o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske i promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećano znanje i svijest građana RH o važnosti prevencije bolesti.

Povezanost s projektnim ciljevima

Aktivnosti projekta izravno su doprinijele prevenciji bolesti i promicanju zdravih navika što spada u 1. element projekta:

Zapošljavanje voditelja aktivnosti projekta

Provedba aktivnosti vezanih uz promociju zdravlja i prevenciju bolesti

Nabava opreme za provedbu istih

Stručni izvoditelji u provedbi

OSTALI ELEMENTI PROJEKTA

Promidžba i vidljivost: dizajn i vizualni identitet projekta, promotivni letci, usb stickovi, blokovi za pisanje, roll up banneri, održavanje WEB stranice, radio emisije, članci u novinama, početna i završna konferencija.Upravljanje projektom i administracija: zaposlen voditelj i asistent voditelja projekta

REZULTATI PROJEKTA

Usmjerenost na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolestiProjekt doprinosi boljem pristupu programima prevencije bolesti i samostalnoj brizi o neprenosivim i kroničnim bolestima te promicanju zdravih navika i doprinos poboljšanju pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva, pogotovo ranjivih skupina(djece, osoba sa invaliditetom, mladih, dugotrajno nezaposlenih, Roma itd.)

Rad tijekom pandemije Covid-19

Prilagodba novim uvjetima rada:- umjesto aktivnosti promocije zdravlja na poljoprivrednom sajmu u Gudovcu, osmišljena je i tiskana brošura Biram zdravlje – umjesto planirane 4 javne akcije preventivnog mjerenja krvnog tlaka, šećera i triglicerida provedene su dvije te je uređen kutak za preventivno mjerenje konstantno tijekom trajanja projekta

Održivost projekta

Sve odrađene aktivnosti po projektu utječu na održivost projekta, jer se temelje na dugoročnom povećanju svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, a što u konačnici smanjuje stopu obolijevanja kod cjelokupnog stanovništva (time dolazi do uštede u zdravstvenom sustavu i do većeg sudjelovanja radno sposobnog stanovništva na tržištu rada)

Sva dokumentacija i materijali projekta ostaju za korištenje i promociju i nakon završetka projekta

Kontakti za više informacija

Zaklada Sandra Stojić

Crkvena 6 44320 Kutina

Tel./fax. +385564040

E-pošta: [email protected]www.zaklada-stojic.hr

Facebook stranica: Zaklada Sandra Stojić

Facebook grupa: Biram zdravlje ZSSviše o EU fondovima:

www.esf.hrwww

strukturnifondovi.hr

Autor : HR-vjesnik M.M.

Izvor : HR-vjesnik
Izvor : HR-vjesnik