Vlada objavila nove cijene goriva

Održana je sjednica vlade.

Vlada je na sjednici utvrdila najviše maloprodajne cijene naftnih derivata. Benzin će od ponoći biti skuplji jednu lipu po litri te će cijena po litri iznositi 10.58 kuna. Litra dizela će, pak, biti 59 lipa jeftinija i iznosit će 12.29 kuna. Cijena plavog dizela ostaje ista – 8.49 kuna po litri.

Vlada je donijela i odluku o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te odluku o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Na početku je Plenković zahvalio Medvedu što je vodio sjednicu vlade. Plenković je jučer imao negativan test na koronu.

“Izražavam sućut kraljevskoj obitelji i britanskom narodu”, rekao je premijer.

“Zatražili smo od EK isplatu preostalih 700 milijuna eura”, rekao je. “Ovo je poticajno i dobro, znači da smo se dobro pripremili. Nastavit ćemo s provedbom reformi kako bismo došli u poziciju da sredinom idućeg polugodišta zatražimo dodatna sredstva”, dodao je Plenković.

“Nevjerojatno nevrijeme se dogodilo u Čazmi, hvala ministrima koji su izašli na teren. Spremni smo pomoći u oporavku od šteta. U koordinaciji smo s karlovačkim vlastima oko poplavljenih područja. Pružit ćemo pomoć”, rekao je.

Pregovori o plaćama u državnoj i javnoj službi, minimalna plaća…

“Mi smo završili prve razgovore sa socijalnim partnerima u travnju, povećali smo osnovicu, naknade prijevoza, sistematske, ugovorili dodatke, kroz kvalitetan dijalog sa sindikatima smo postigli rješenje koje je bilo kvalitetno. Znatno smo poboljšali materijalna prava u državnim i javnim službama. Uvećana su i jednokratna materijalna prava, regres, darovi, dnevnice, terenski dodatak, uvećana je osnovica za izračun otpremnine… Nastavak razgovora će krenuti u srijedu”, rekao je.

“Mi danas imamo nezaposlenih 104.552 ljudi, to je najmanji broj nezaposlenih od početka našeg mandata. Broj osiguranika je 1.6 milijuna, to je najveći broj u zadnjih 20-ak godina. Prosječna plaća je u našem mandatu porasla za više od 2000 kuna. Riješili smo što smo obećali. Prosječna neto minimalna plaća je povećana za 250 kuna. Ona će također biti povećana. Medijalna plaća je porasla za 1510 kuna”, rekao je Plenković.

Ovaj tjedan obilježit će i Dan borbe protiv nasilja nad ženama. “S obzirom na niz događaja koji su bili za svaku osudu i kroz koje smo se mogli uvjeriti da je taj fenomen nasilja teško iskorijeniti, odlučili da idemo kroz dijalog s udrugama koje se bave zaštitom žena i djece od nasilja, da idemo na dodatne zakonske izmjene, dodatnu specijalizaciju sudaca na temu nasilja u obitelji i sve ono što možemo zajedno napraviti da se odvrati počinitelje ovih teških kaznenih djela”, rekao je Plenković.

Cijene goriva

Osnovni dizel od sutra će se prodavati za 12.29 kuna, a benzin za 10.58 kuna po litri, odlučila je u ponedjeljak vlada, koja je usvojila novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Dizel će tako u odnosu na sadašnju cijenu biti jeftiniji za 59 lipa po litri, a benzin skuplji za jednu lipu. Plavi dizel prodavat će se i dalje po 8.49 kuna po litri.

Ministar gospodarstva Davor Filipović rekao je da je vlada odlučila donijeti novu uredbu o cijenama goriva danas, a ne za tjedan dana, kako je bilo radnije predviđeno, jer je dizel na mediteranskom tržištu u četvrtak i petak pojeftinio.

Po njegovim riječima, da nema vladinih intervencija, dizel bi bio skuplji za 1.98 kuna, a benzin za 1.94 kune po litri te bi građani prosječni spremnik od 50 litara benzina plaćali 97 kuna više, a dizela 99 kuna.

U sabor upućene izmjene i dopune zakona o kreditnim institucijama

Vlada je uputila u sabor prijedlog izmjena i dopuna zakona o kreditnim institucijama, koje se prije svega odnose na promjene zbog uvođenja eura, no proširen je i katalog kaznenih djela koja se uzimaju u obzir prilikom ocjene primjerenosti dioničara, članova uprava i nadzornih odbora kreditnih institucija. 

Po riječima ministra financija Marka Primorca, izmjenama i dopunama tog zakona pristupilo se prije svega zbog uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj.

Promjene u vezi uvođenja eura prvenstveno se odnose na prilagodbu određenih definicija u kojima se iznosi u kunama mijenjaju u iznose u eurima. Pritom su predviđene izmjene iznosa inicijalnog kapitala kreditnih institucija, iznosa relevantnog za odlučivanje o poslovanju s osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom te iznosa novčanih kazni koje su predviđene za kršenje zakonskih odredbi, naveo je.

“Samim uvođenjem eura prestaje bliska suradnja, a započinje puno članstvo Hrvatske narodne banke u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu te se i stoga prilagođava važeći zakon”, istaknuo je ministar financija.

Isto tako, prijedlogom zakona usklađuje se izričaj sa zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, proširen je katalog kaznenih djela koja se uzimaju u obzir kod izdavanja prethodne suglasnosti dioničarima kreditne institucije, članovima Uprave i Nadzornog odbora, pri čemu su u katalog kaznenih djela dodana kaznena djela težeg karaktera, koja u bitnome utječu na procjenu primjerenosti tih osoba. 

Također, naveo je ministar, precizirano je da je nadzorni odbor male i jednostavne kreditne institucije dužan osnovati odbor za rizike, odnosno da iznimno, kao i do sada, može kombinirati odbor za rizike s revizijskim odborom.

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna tog zakona prošao je javno savjetovanje od 8. do 22. kolovoza.

Autor : redakcija hr-vjesnik