Uživo iz rodinog gnijezda u Čigoču, Park prirode Lonjsko polje #ŠirimoOptimizam

Pratite live što se događa u rodinom gnijezdu na krovu kuće u Čigoču: https://pp-lonjsko-polje.hr/sto-se-dogada-u-rodinu-gnijezdu/

Što se događa u gnijezdu roda? Od sada možemo i u realnom vremenu gledati što se događa u gnijezdu rode! Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje je u 2020. godini potpisala sporazum o donaciji sa njemačkom zakladom EuroNATUR koja je financirala postavu kamere na krov Posjetiteljskog centra Čigoč. Nakon dužeg vremenskog perioda povratka roda iz Afrike, koje su dolazile od veljače do travnja, mladi par roda je konačno nastanio gnijezdo na krovu info centra u Čigoču.

Trenutno, posjetitelji naše web stranice https://pp-lonjsko-polje.hr/sto-se-dogada-u-rodinu-gnijezdu/ mogu uživo gledati kako roda nese jaja, sjedi na jajima i kako obadva roditelja uređuju gnijezdo.

Djelatnici i posjetitelji Parka sa nestrpljenjem očekuju i onaj najzanimljiviji dio kada se mlade rode budu izlegle i kada im roditelji budu svakodnevno donosili hranu. Projekt „Što se događa u gnijezdu roda?“ ima za cilj podizanje javne svijesti i edukaciju školske djece i posjetitelja Parka o životu roda u Čigoču – kako dohranjuju mlade, kako se gnijezde, gdje odlaze na hranilišta i kakvu hranu donose malim ptićima? Sve to biti će dostupno do kolovoza u živo i kasnije na kratkom video filmu koji će djelatnici Ustanove pripremiti iz snimljenom materijala. Ovisno o epidemiološkoj situaciji uslijed COVID19 krize, kratki video film biti će promoviran na manifestaciji sela roda u lipnju 2021. godine. Ustanova dugi niz godina ima suradnju sa Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, HEP-om, zakladom EuroNATUR i lokalnom zajednicom u zaštiti roda i revitalizaciji hranidbenih staništa. Ove godine je Ustanova sa DVD grada Siska organizirala postavljanje podložaka za krov u selu Čigoč i Lonja što predstavlja prvu pomoć rodama u gradnji novih gnijezda.

Autor: hr-vjesnik M.M.

Slika: hr-vjesnik
Slika: hr-vjesnik
Slika: hr-vjesnik