VIZIJA PROJEKTA je u gradu Lubumbashi dugoročno stvoriti održivu farmu prema Europskim standardima koja će generirati dodanu vrijednost za lokalno stanovništvo, smanjenje gladi i siromaštva te povećanje zapošljavanja.

Foto : Marija Ivaniš


Edukacijom do smanjenja gladi i siromaštva: Marijina Farma u Kongu

Foto : Marija Ivaniš

Misija projekta je stvoriti sve uvjete na lokalnoj farmi koja je smještena u gradu Lubumbashi kako bismo je osposobili za dugoročni samoodrživi razvoj i rast. Uključuje: Dovod pitke vode na farmu (vodovod), oplemenjivanje zemlje za uzgoj poljoprivrednih kultura, poboljšanja uvjeta u kojima žive životinje, povećanje broja životinjskih vrsta na farmi, pošumljavanje, sađenje….

Foto : Marija Ivaniš

Etička načela na kojima Udruga Marijina FARMA zasniva svoj rad jesu opća etička načela i temeljna etička načela.

 • Opća Etička načela Udruge
 • Vrijednost Udruge koje se ogleda se u bogatstvu i zadovoljstvu svih nositelja rada Udruge.
 • Društveno odgovorno poslovanje koje pridonosi ekonomskom i društvenom razvoju ne samo na lokalnoj već i na međunarodnoj razini.
 • Poslovno ponašanje svih članova Udruge treba se temeljiti na zakonskim propisima i etičkim normama RH.
 • Udruga pri svom djelovanju treba štititi okoliš i stimulirati održivi razvoj te spriječiti rasipno korištenje prirodnih resursa.
 • Transparentno poslovanje.
 • Održivi rast i razvoj.
Foto : Marija Ivaniš

Temeljna poslovna etička načela Udruge su:

1. sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima,
2. zakonitost, transparentnost i javnost poslovanja,
3. održivo i društveno odgovorno poslovanje,
4. društvena solidarnost i pravednost,
5. poštenje i transparentnost u poslovnim odnosima,
6. profesionalnost i participativno upravljanje u vođenju poslovanja,
7. ravnopravan tretman i sinergija interesa svih dionika te timski rad,
8. inovativnost i otvorenost prema promjenama,
9. odgovorno upravljanje resursima i održivim razvojem,
10. svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost,
11. vjerodostojno i principijelno rješavanje nesuglasica na temelju činjenica i pravednosti,
12. odricanje svih oblika mita i sukoba interesa,
13. poštivanje slobode mišljenja, savjesti i vjere.

U dalekom Kongu u Africi zaživjela je farma koju su osnovali riječki volonteri, cilj je smanjiti glad i siromaštvo u Africi. Ugostili smo ih u Planetu Ri, reći će vam kako se možete uključiti.

Opravdanost projekta ili zašto baš smanjenje gladi i siromaštva u Demokratskoj Republici Kongo?

DRC jedna od 25 najsiromašnijih država svijeta.

Država koja ima uran, zlato, dijamante, naftu, kobalt… Da bi se ta bogata zemlja mogla kolonizirati i iskorištavati, prvi se dosjetio belgijski kralj Leopold II koji je pomoću međunarodne zajednice uspio od ove države stvoriti vlastiti posjed tri puta veći od njegove Belgije. Tijekom njegove vladavine u ovoj je državi stradalo oko milijuna ljudi, a danas smo svjedoci da je DRC i dalje srce tame, kojeg nemilice svi iskorištavaju radi prirodnih bogatstava.

Foto : Marija Ivaniš

Najkrvaviji svjetski sukob od Drugog svjetskog rata još se “vuče” ovom zemljom: poginulo je više od pet milijuna ljudi, milijuni su dovedeni na
ivicu smrti zbog gladi i bolesti, milijuni žena i djevojčica su silovane. Veliki afrički rat (1998-2003), u kojem je sudjelovalo devet nacija i
najmanje 25 naoružanih frakcija, skoro se u potpunosti odigravao baš u granicama Konga, pa ga u literaturi nazivaju i Drugi rat u Kongu. Tim
ratom koji je iz ljudi izvukao ono najgore svijet se nije mnogo opterećivao, mrtvi se nisu brojali, ali su svjetski moćnici itekako se pozabavili dijamantima, interesnim sferama i mogućnostima za iskorištavanje kongoanskog bogatstva.

Foto : Marija Ivaniš

Područja djelovanja sukladno ciljevima udruge

 • ODRŽIVI RAZVOJ (razvoj ruralnih područja, edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, održivi gospodarski razvoj)
 • DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA (volonterstvo, promicanje društvene solidarnosti, interkulturalni dijalog,
  razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice)
 • GOSPODARSTVO (inovatorstvo, poljoprivreda, socijalno poduzetništvo)
 • LJUDSKA PRAVA (zaštita prava i dostojanstva radnika, zaštita obitelji)
 • SOCIJALNA DJELATNOST (pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, humanitarna
  pomoć, poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih, pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba
 • ZAŠTITA ZDRAVLJA (Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, unaprjeđenje kvalitete života osoba
  starije životne dobi)
 • ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (očuvanje prirode, zaštita okoliša, zaštita i održivo korištenje šuma, zaštita i
  održivo korištenje tla, zaštita životinja)
Foto : Marija Ivaniš

Projekt – školovanje djece

Nakon uvida u stanje na terenu u kojem oko 3000 djece iz okolnih sela, blizu naše farme nemaju uvjete za ići u školu čime su osuđeni na kopanje u rudnicima kobalta, prostituciju, alkoholizam i prisilan rad. Mnogo se ljudi javilo koji bi htjeli školovati na godišnjoj razini jedno dijete. Prikupljamo podatke s terena o iznosu godišnjeg školovanja te imena i prezimena djeca kojima možete obrazovanjem pružiti šansu za život i izlaz iz gladi i siromaštva. Svatko tko bude školovao dijete dobiti će i njegovu sliku te dva izvještaja na godišnjoj razini o njegovim ocjenama a bar dva puta godišnje organizirati će se i javljanje iz škole.

Marija Ivaniš okuplja humane ljude kako bi se iskorijenilo siromaštvo i spasila djeca koja umiru od gladi u Demokratskoj Republici Kongo.

Mogućnosti Doniranja

Sponzorstvo za kupovinu životinja za farmu

Ukoliko želite sponzorirati kupovinu životinja za Marijinu Farmu molimo u svrhu uplate Vaše donacije upišite npr “donacija za 1 kozu”. Prosječne cijene životinjskih vrsta su : 1 Svinja ~ 250 USD; 1 Koza ~ 200 USD; 1 Krava ~ 500 USD; 1 Zec ~ 15 USD; 1 Kokoš ~ 1-3 USD

Nefinancijske donacije

Donacije u materijalu

Osim novčanih donacija, možete pomoći razvoj Udruge Marijine farme u Lumbashi u Kongu i donacijom sadnog sjemenja, medicinskih potrepština, veterinarskih potrepština i/ili ostalih materijala koje možemo iskoristiti u poslovanju naše farme.

Foto : Marija Ivaniš

Volontirajte

Ukoliko želite pomoći volontiranjem, na redovnoj bazi organiziramo volontere za odlazak u Kongo i volonterski rad na farmi.

Kako možete sudjelovati?

Foto : Udruga Marijina Farma

Udruga Marijina Farma je otvarenih vrata. Svatko se može mogu pridružiti našem timu i svojim radom pripomoći razvoju naše farme. Dobrodošli!

Godišnja članarina u iznosu od 300,00 HRK (za umirovljenike i studente 50,00 HRK) potrebno uplatiti na službeni račun udruge.

IBAN: HR84 2340 0091 1109 9209 7
SWIFT code: PBZGHR2X
Privredna Banka Zagreb d.d.

Svi ljudi dobrog srca mogu svojim donacijama pripomoći našoj farmi. Unaprijed hvala! Donacije se uplaćuju na službeni račun udruge.

IBAN: HR84 2340 0091 1109 9209 7
SWIFT code: PBZGHR2X
Privredna Banka Zagreb d.d.

Možete donirati i putem PayPala

Foto : Udruga Marijina Farma

Iskorjenjivanje gladi u svijetu ne samo da je moguće, to je naša dužnost. To posebno vrijedi za one od nas koji rade za mir u svijetu. Jer, ako želimo imati mir u svijetu, moramo imati sastojke za nj. Sastojci za mir su stabilnost i spokojnost. A stabilnosti i spokojnosti u svijetu neće biti dok god ima ljudi koji gladuju i umiru od gladi. Od pradavnih četiri jahača apokalipse morali smo naučiti da će sve dok na svijetu bude ljudi koji gladuju u svijetu biti i nestabilnosti, revolucija, nemira i krvoprolića. Iskorjenjivanje gladi je u najboljem interesu ove države i čitavog svijeta. Kada bismo mi političari postali toga svjesni, glad više ne bi postojala. To nije nemoguće. To se može i mora učiniti.“

DANIEL INOUVE

Foto : Udruga Marijina Farma

“Dajte čovjeku ribu; Nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu; Nahranili ste ga za cijeli život.” – je poslovica za kojom se vodi osnivačica Udruge Marija Ivaniš.

Na našem portalu možete pratiti daljnje aktivnosti i djelovanje Udruge Marijina Farma.

Autor : M.M.