U Dječjem vrtiću Popovača osigurana usluga logopeda

U Dječjem vrtiću Popovača s radom je krenuo logoped čije će usluge biti u mogućnosti besplatno koristiti i djeca koja nisu polaznici ove ustanove.

„Otkako je iz Doma zdravlja otišao Logopedski kabinet kojeg je sufinancirao Grad, ulagali smo značajne napore kako bi se na našem području ponovno osiguralo pružanje logopedske terapije. Uslijed činjenice da je riječ o vrlo deficitarnom zanimanju, usprkos brojnim inicijativama koje smo poduzimali kako bi vratili logopeda kao što je dodjela izdašne stipendije studentima zadnje godine logopedije, dulje vrijeme nismo uspijevali pronaći adekvatno rješenje. Obzirom da su potrebe sve izraženije, odlučili smo u Dječjem vrtiću na puno radno vrijeme zaposliti logopeda i na taj način olakšati velikom broju roditelja koji su djecu bili prisiljeni na terapije voziti u druge sredine“- ističe gradonačelnik Josip Mišković.

Nova članica stručnog tima Dječjeg vrtića je mag. logoped. Ana Marija Finzir koja će brinuti o komunikacijskom i jezično-govornom razvoju djece u vrtiću, no ova će usluga biti dostupna i besplatna i za djecu do navršenih devet godina koja nisu polaznici vrtića a imaju prebivalište na području Grada Popovače. Svi roditelji čija djeca ne pohađaju vrtić, a imaju potrebu za uslugama logopeda, mogu se javiti putem maila na adresu: [email protected].

Radno vrijeme logopedice Dječjeg vrtića Popovača:

Ponedjeljak, utorak : 11-18

Srijeda, četvrtak, petak: 8-15

Izvor : www.radiomoslavina.hr