30-Godišnja R.B. iz Zagreba osuđena je na 10 mjeseci zatvora koji će joj se zamijeniti radom za opće dobro nakon što je u Kauflandu ukrala 48 Milka čokolada.

Foto : Screenshot

Uvidom u presudu vidjeli smo kako se sve dogodilo u srpnju prošle godine, a R.B. je priznala krivnju te je u svibnju donesena presuda.

“5. srpnja 2021. oko 19,15 sati u Zagrebu, Branimirova 119, u trgovini “Kaufland” u nakani nepripadnog stjecanja tuđih predmeta sa polica uzela i za sebe nepripadno zadržala 48 čokolada Milka Alpine Milk 270 g, sveukupne vrijednosti 1.137,12 kn, koje je pospremila u dječju torbu koja se nalazila obješena na ručkama dječjih kolica, nakon čega je prošla blagajnu ne plativši ove čokolade”, stoji u obrazloženju presude.

Rekla je da joj je žao

R.B. je na sudu rekla kako je čokolade ukrala da bi prehranila troje djece. U to vrijeme je bila trudna s četvrtim djetetom. Rekla je da nema nikakvih primanja te da joj je žao i da više neće krasti.

U presudi stoji kako je sud u obzir uzeo i otegotne okolnosti, a to su tri presude zbog istog kaznenog djela kao i dosadašnja prekršajna osuđivanost.

“Sud je uzeo je u obzir i manju količinu oduzete robe (1.137,12 kuna) te pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, odnosno da je okrivljenica u vrijeme počinjenja kaznenog djela bila nezaposlena i bez prihoda,  te na taj način pribavljala sredstva za život, odnosno prehranila svoju djece što je ne
opravdava u počinjenju djela, ali se uzima u obzir prilikom odluke o kazni”, piše u presudi.

No dodaju da ona kontinuirano krade te pa je odlučeno da bude kažnjena zatvorom, odnosno radom za opće dobro jer dosadašnje uvjetne osude nisu utjecale na promjenu ponašanja.

Autor : redakcija hr-vjesnik