Po novome ustroju Grad Zagreb će imati ukupno 16 ureda umjesto dosadašnjih 27. Premda će preustroj biti izglasan već na ovoj sjednici Skupštine, zbog značajnih promjena u ustrojstvu gradskih upravnih tijela, gradonačelnik Tomislav Tomašević će predložiti da odluka stupi na snagu 31. listopada 2021.

– Naime, potrebno je vrijeme za prilagodbu budući da je proračun u potpunosti digitaliziran, odnosno poslovni se procesi oslanjaju na niz aplikacija koje je potrebno prilagoditi, što je zbog složenih poslova gradskih upravnih tijela i velikog broja proračunskih korisnika zahtjevno i u tehničkom i u organizacijskom smislu – kažu nam iz platforme Možemo!.

Foto: hr-vjesnik

Doznali smo i kako će se zvati novi zagrebački gradski uredi. Jedan će biti Stručna služba gradske uprave, i dalje će postojati Ured gradonačelnika, zatim Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu, Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, potom Gradski ured za financije i javnu nabavu, zatim Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.

Sedmi ured zvati će se Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, postojat će i Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, zatim Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a i obnova će dobiti svoje mjesto i to u sklopu Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

U novom ustroju postojat će Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje, zatim Gradski ured za katastar i geodetske poslove, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, postojati će Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, te Stručna služba Gradske skupštine.

Foto: hr-vjesnik

– Stručna služba Skupštine donedavno nije ni bila dio gradske uprave, no izmjenama Zakona o Zagrebu uvrštena je u upravu. Nova gradska uprava smatra kako Zakon o Zagrebu treba mijenjati i vratiti Stručnu službu Skupštine na upravljanje samoj Skupštini koja ima samostalne ovlasti. Do tih izmjena, Stručna služba Skupštine će nastaviti raditi i dalje kao samostalan ured – kažu u Možemo! i objašnjavaju da je to razlog zbog kojega će biti 16 gradskih ureda, a ne 15 kako je bilo najavljivano.

Ističu kako je cilj novog ustroja Gradske uprave da postane javno odgovorna i učinkovita.

– To će se postići manjim brojem gradskih upravnih tijela i jasnim linijama odgovornosti, zajedno s promjenama u drugim segmentima, među ostalim, unapređenja sustava javne nabave, kvalitetnog upravljanja gradskom imovinom, unapređenja praksi zapošljavanja i organizacije rada, osnaživanja socijalnog partnerstva do digitalizacije rada gradske uprave i gradskih poduzeća – navode ciljeve koje žele postići drugačijom organizacijom gradske uprave.

Foto: hr-vjesnik

Dodaju kako se novim ustrojem gradskih upravnih tijela predlaže znatno smanjenje njihova broja na način da se pojedina gradska upravna tijela spajaju, odnosno preuzimaju poslove iz drugih gradskih upravnih tijela, određena se gradska upravna tijela ukidaju i ustrojava se jedno novo gradsko upravno tijelo, tako da ih se ustrojava ukupno 16.

Sa stupanjem na snagu ove odluke, dakle koncem listopada, prestat će s radom Ured za programe i projekte Europske unije, Ured za javnu nabavu, Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, Ured za zastupanje, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Gradski ured za sport i mlade, Gradski ured za branitelje, Gradski ured za zdravstvo, Ured za demografiju, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Prvi natječaji za ravnatelje novih ureda raspisat će se odmah nakon što Skupština usvoji novi ustroj Grada Zagreba, ali se neće za sve urede, nego za njih tri do pet.

Foto: hr-vjesnik

IMENA NOVIH UREDA

1. Stručna služba gradske uprave,
2. Ured gradonačelnika,
3. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu,
4. Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
5. Gradski ured za financije i javnu nabavu,
6. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
7. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
8. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
9. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
10. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
11. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje,
12. Gradski ured za katastar i geodetske poslove,
13. Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost,
14. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode,
15. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove,
16. Stručna služba Gradske skupštine.

UREDI KOJI PRESTAJU S RADOM

1. Ured za programe i projekte Europske unije,
2. Ured za javnu nabavu,
3. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava,
4. Ured za zastupanje,
5. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,
6. Gradski ured za sport i mlade,
6. Gradski ured za branitelje,
7. Gradski ured za zdravstvo,
8. Ured za demografiju,
9. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo,
10. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove,
11. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Autor: M.M.