Slaven Đurđević priopćenje za javnost              11. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temu novog Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima jučer smo od predstavnika županije Bjelovarsko-bilogorske tražili objašnjenje zašto nismo reagirali te postoji li osoba koja prati e-savjetovanje na razini županije, obzirom da znamo da u pojedinim gradovima nema.

Nažalost, konkretan odgovor nismo dobili osim da očekujemo dolazak ministrice M. Vučković  u pojedine JLS-ove, na kojem bi trebali dobiti odgovore te objašnjenje razloga izbacivanja pojedinih gradova i općina sa popisa.

Pitanje sa jučerašnje skupštine u cijelosti:

“Pitanje je na temu novog Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima prema kojem su pojedini gradovi i općine izgubile taj status.

Molio bi objašnjene zašto nismo reagirali, sudjelovali, na e-savjetovanju ako znamo da sa novim Pravilnikom u kojem se kriteriji niska temperatura i suša ukinuti, te time doveli u nepovoljan položaj jedinice lokalne samouprave čiji teritorij obilježavaju upravo navedene karakteristike koje dovode do otežanog obavljanja poljoprivredne aktivnosti na tim područjima

Čitajući studiju koja prethodi pravilniku, osobno vidim niz nelogičnosti. Jedna od njih je da se koriste podaci iz 1988. kada je klima bila sasvim nešto drugo. Samo gledajući kriterij suše, koja je u zadnjih 5 godina postala pravilo a ne izuzetak kao elementarna nepogoda. Pritom ne mislim samo na ljetnu, nego i zimsku sušu zbog izostanka prave zime pa do one ljetne gdje je raspored oborina poremećen. Ako uz to uzmemo i kvalitetu tla na našem području od strukture pa do kiselosti, nagiba pa do same klasifikacije već daje dosta ograničenja u usporedbi sa drugim dijelovima RH.

Molim Vas informaciju da li je netko kod nas u županiji zadužen za praćenje događaja na ovaj način     ( putem e-savjetovanja) kao što znamo da toga nema u pojedinim gradovima? Danas je to poljoprivreda, sutra će biti zdravstvo, prosvjeta i sl… Ovo naglašavam jer kad je nešto na                     e-savjetovanju onda je jedino tamo moguće pravovremeno reagirati i nadati se uvažavanju pristiglog komentara, prijedloga ili kritike. Sve nakon toga je kasno i sa vrlo malim šansama za promjenu.

Da se vratim na temu, molim samo informaciju da li je netko ispred županije ili jedinica lokalne samouprave bio na prošlotjednom sastanku, organiziran od strane Ministarstva poljoprivrede na spomenutu temu i prosvjeda poljoprivrednika. “

S poštovanjem,

Slaven Đurđević

Županijski vijećnik Socijaldemokrata

Autor : redakcija hr-vjesnik