Nakon što smo objavili nalaz kontrole HZZO-a koja je utvrdila brojne nepravilnosti u radnoj evidenciji Milana Vrkljana, šefa Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu, koji je potpisivao nalaze u bolnici, dok je u isto vrijeme, kako je utvrđeno, bio u saboru, provjerili smo koliko iznosi njegova plaća.

Foto : hr-vjesnik

Naime, Milan Vrkljan ujedno je i saborski zastupnik koji dužnost saborskog zastupnika obnaša volonterski kao nezavisan nakon što je izašao iz Domovinskog pokreta, kako je naveo u svojoj imovinskoj kartici. Plaću prima na svojim dosadašnjim radnim mjestima – u Vinogradskoj bolnici i na faksu, a ukupno zaradi oko 27.000 kuna.

Vrkljan je redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je pročelnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Mjesečno zaradi oko 27.000 kuna

Kako navodi u imovinskoj kartici, u bolnici prima plaću u iznosu od 15.557 kuna, dok na fakultetu prima 11.199 kuna. Međutim, na posao u Vinogradsku, iako prima tamo plaću, i dalje ne dolazi redovito.

Vrkljan je, kako smo provjerili u saborskoj evidenciji, od 20 radnih dana u studenom čak sedam puta evidentiran u saboru (3., 4., 8., 9., 10., 12. i 17. studenog), što znači da istovremeno nije mogao biti na svom poslu u Vinogradskoj, iako je zbog iste stvari Vinogradska bolnica već kažnjena opomenom i novčanom kaznom u iznosu od 6.772,77 kuna.

Razlog tome je što je istovremeno dok je bio na saborskim sjednicama naveden na nalazima pacijenata kao liječnik koji im je pružio zdravstvenu zaštitu, iako to nije učinio, čime je, navodi HZZO, povrijedio obvezu iz ugovora o radu.

HZZO o Vrkljanu: U 55 kontrolom obuhvaćenih slučajeva osobni računi ispostavljeni nepravilno

Kontrolori HZZO-a navode da je iz baze podataka Zavoda utvrđeno da je radnik Ustanove 2.9.2020., kad je evidentirana njegova prisutnost na sjednici sabora, naveden kao zdravstveni radnik koji je pružio zdravstvenu zaštitu osiguranoj osobi na 31 specijalističkom konzilijarnom računu ispostavljenom Zavodu od Ustanove te je izvršen uvid u pripadajuću medicinsku dokumentaciju iz bolničkog informacijskog sistema Ustanove.

Na dan 16.9., kad je evidentirana njegova prisutnost na sjednici sabora, naveden je kao zdravstveni radnik koji je pružio zdravstvenu zaštitu osiguranoj osobi na 24 specijalistička konzilijarna računa koja je Zavodu ispostavila Ustanova.

Izvršenom kontrolom ispostavljenih računa i njima pripadajuće dokumentacije utvrđeno je, navode u HZZO-u, da su u svih 55 kontrolom obuhvaćenih slučajeva osobni računi ispostavljeni na nepravilan način s utvrđenom neusuglašenosti s odredbama ugovora i općim aktima Zavoda.

Nije sudjelovao u pružanju zdravstvene zaštite ni u nadziranju rada liječnika bez specijalizacije

Sukladno ugovoru, ustanova je bila, kažu, obvezna na osobnom računu za osiguranim osobama pruženu specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu naznačiti zdravstvenog radnika koji je proveo zdravstvenu uslugu.

U nalazu HZZO-a navodi se da je na tim računima uočeno neispravno navođenje imena i prezimena te šifre zdravstvenog radnika koji je pružio zdravstvenu uslugu jer je 2. i 16.9.2020. utvrđeno da je liječnik specijalist koji je naveden kao osoba koja je pružala zdravstvenu zaštitu bio prisutan na sjednicama sabora te nije mogao biti istovremeno prisutan u Ustanovi.

Navodi se da nije mogao sudjelovati u pružanju zdravstvene zaštite, kao i da nije mogao nadzirati i nadgledati rad mlađih liječnika bez specijalizacije koji su je pružili.

Kontrolori HZZO-a: Utvrđen je i propust uz specijalističke nalaze

HZZO navodi da je utvrđen i propust u vođenju medicinske dokumentacije vezan za ispostavljene specijalističke nalaze na kojima je on naveden kao osoba koja je pružila zdravstvenu zaštitu osiguranim osobama.

Zbog fizičke odsutnosti radnika Ustanove tijekom pružanja zdravstvene zaštite iskazane na specijalističko konzilijarnim i drugim nalazima razvidno je, pišu kontrolori HZZO-a, da nije mogao sudjelovati u njoj.

Navode da sve utvrđene nepravilnosti predstavljaju ujedno i povredu ugovornih obveza iz članka 27. ugovora.

Dodaju i da Ustanova u rujnu i studenom 2020. nije vodila evidenciju o radu za radnika Ustanove kako je propisano Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima jer nije evidentirala sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika.

Kako osoba koja ne dolazi na posao može biti šef?

Index je poslao upit Ravnateljstvu Vinogradske o tome kako osoba koja prima punu plaću u bolnici, a ne dolazi na posao, i dalje može ostati na funkciji. Je li svojim izbivanjima s posla u bolnici snosio ikakve sankcije, a ako je, koje točno?

Postavili smo i upit jesu li liječnici koji imaju potpisan ugovor o radu s bolnicom na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno dužni ispunjavati tu normu u punom obimu i što se događa s njima ako to ne ispunjavaju.

Također, zatražili smo i komentar na činjenicu da dr. Vrkljan to nije ispoštivao, što je utvrdio i HZZO u svom nalazu, a radi se o tome da je svaki mjesec evidentiran u saboru te istovremeno ne može biti na poslu i u bolnici.

Sve Vrkljanove funkcije

Inače, Vrkljan još obnaša čitav niz funkcija, kako sam navodi u svojoj imovinskoj kartici.

Tako je i predsjednik Hrvatskog endokrinološkog društva, Društva za unapređenje i razvoj Zavoda za endokrinologiju, Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju te predsjednik Povjerenstva za strategiju liječenja dijabetesa RH. Ove dužnosti, kako je naveo, obavlja volonterski, a profesionalno obavlja dužnost člana Povjerenstva za ortopedska pomagala HZZO-a.

Vrkljan, uz plaću, od imovine i imovinskih prava godišnje uprihodi 74.000 kuna, od samostalne poljoprivredne djelatnosti 80.000 kuna godišnje, a od nesamostalnog rada 8400 kuna godišnje.

Vrkljan uštedio preko 2 milijuna kuna, ima stan, kuću, gospodarski objekt, aute…

Supruga mu radi u Hrvatskoj gospodarskoj komori za 14.463 kune mjesečno te od edukacijske djelatnosti godišnje zaradi 15.000 kuna, a od samostalne djelatnosti 38.831 kunu godišnje. Supruga otplaćuje kredit od 183.480 eura, uz mjesečnu ratu od 982 eura.

Supružnici posjeduju kuću s okućnicom u Karlobagu od 145 kvadrata, vrijednu 1.1 milijun kuna, stečenu darovnim ugovorom. U imovinskoj kartici navodi kako su gospodarski objekt u Karlobagu od 660 kvadrata, vrijedan čak 9.900.000 kuna, te stopostotno vlasništvo u tvrtki A.M.P. Trgovina i usluge d.o.o. Karlobag također stekli darovnim ugovorom.

Imaju i stan u centru Zagreba od 114 kvadrata, vrijedan 1.5 milijuna kuna, kupljen kreditom, te voćnjak u Gospiću od 90.223 kvadrata, vrijedan 1.1 milijun kuna, stečen darovnim ugovorom. Voze Jeep Commander 3.0 CRD iz 2010., vrijedan 110.000 kuna, i Opel Crossland 1.6 iz 2018., vrijedan 100.000 kuna. Vrkljan je uštedio nešto više od dva milijuna kuna, a supruga 280 tisuća kuna.

Autor: M.M.