Slavko Sakoman, neuropsihijatar, na HRT-u je prekjučer govorio o problemu s drogom u Hrvatskoj.

Rekao je kako je gotovo neshvatljivo da je u samo 4-5 godina prije pandemije naglo skočila potrošnja droga. “Samo amfetamin je s 2014. na 2015. skočio 400 posto u Zagrebu. Takve trendove ne bilježi niti jedna država EU. Sada najedanput priča povećala se potrošnja svugdje”, kaže.

Foto : hr-vjesnik

“Ne, neznatan je trend povećanja potrošnje u većini europskih gradova. Zagreb se po dvije droge našao na prvom mjestu po potrošnji, amfetamina na prvom i kanabisa, imamo potrošnju kanabisa u tjednu veću nego Amsterdam”, kaže.

“Po kokainu smo na osmom mjestu, a po ecstasyju na šestom. Odljev novca u ruke organiziranog kriminala je enorman. Samo na uličnoj razini se dogodi odljev novca oko 8 milijardi kuna”, rekao je Sakoman.

Sakoman je rekao kako od nove Nacionalne strategije do 2030. ne očekuje ništa.

“Kokain se u Zagrebu nabavi za tri minute”

“Administrativno-birokracijski pristup gdje 10-ak ljudi piše programe čitavu godinu. Program koji sam ja kreirao 1996. imao je 10 točaka. Tu se unaprjeđivalo znanja, pratilo se situaciju na terenu. Maknuli smo stigmu s tih ljudi”, kaže.

“Nedavno mi je došao jedan gazda softverske kuće s par desetaka softveraša, svaki dan oni rade posao na kokainu, pola plaće troše na kokain. Koliko treba vremena da se kokain nabavi u Zagrebu? Jutros sam zvao jednog korisnika i kaže da mu treba tri minute”, rekao je.

“Takva dostupnost droge nije bila nikad viđena. U Zagrebu se potroši oko tone kokaina ulične čistoće između 40 i 30 posto”, rekao je Sakoman. Rekao je da je pandemija samo povećala potrošnju droge. “Droge s dark neta su rijetko sredstva koja stvaraju ovisnike koji će doći na liječenje. Tu dominiraju amfetamin, kokain, kanabis. Koordinacija sustava se rasula”, upozorio je Sakoman.

Autor : M.M.