Saborska zastupnica Kluba Socijaldemokrata Romana Nikolić o dvodnevnom radnom sastanku članova:” Kao Klub Socijaldemokrata okupili smo se na dvodnevnom radnom sastanku u Moslavini.

Foto: hr-vjesnik

Analizirali smo rad u proteklom razdoblju, dogovorili daljni rad i inicijative u Saboru i ostalim aktivnostima s naglaskom na borbu protiv pada standarda i zabrinjavajuće inflacije koja pogađa sve građane, posebice najugroženije skupine, a to su umirovljenici s malim mirovinama, radnike na povremenim poslovima (prekarijat i platformski rad), socijalno ugroženi i nezaposleni!

Foto :hr-vjesnik

Radno i uporno dalje, nove ideje i novi projekti za bolje sutra! “

Autor : M. M.