Prosjak Petar (28) proglašen je krivim i osuđen na pet dana bezuvjetnog zatvora jer je prosio novac ispred ulaza u trgovinu.

“Okrivljenom se također oduzima imovinska korist ostvarena prekršajem u iznosu od 84,30 kuna, koja se ima uplatiti u Državni proračun Republike Hrvatske u roku od 15 dana”, presudio je ovih dana prekršajni sudac, piše Danica.

Foto : hr-vjesnik

Prema presudi, Petar je kriv jer se u studenom lani oko 10:30 ispred Konzuma u Benkovićevoj ulici u Novoj Gradiški odavao prosjačenju.

“Stojeći kod ulaznih vrata, držeći otvoren dlan lijeve ruke u kojoj se nalazio kovani novac, građane koji su ulazili ili izlazili prosio je novac govoreći da nema primanja ni što za jesti izazivajući kod građana samilost.

Okrivljeni je time učinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, pa mu se izriče kazna zatvora u trajanju od 5 dana. Dužan je stupiti na izdržavanje kazne zatvora po pozivu ovog suda, a nakon pravomoćnosti presude”, naveo je sudac.

Mora platiti troškove postupka u iznosu od 100 kuna

Dužan je, također, nadoknaditi troškove prekršajnog postupka u iznosu od 100 kuna, a isti će se u protivnom naplatiti prisilno. Petar se pozivu suda nije odazvao te nije dostavio pisanu obranu niti obavijestio sud o promjeni adrese.

U dokaznom postupku ispitan je policajac Dominik koji kaže da su tog dana građani dojavili da čovjek prosi ispred Konzuma, kod ulaznih vrata.

“Otišao sam tamo i zatekao okrivljenog Petra na ulaznim vratima Konzuma kako ispruženim dlanom lijeve ruke u kojem su se nalazile kovanice od građana i kupaca prosi novac, pozivajući se na svoje teške životne prilike izazivajući samilost.

Kod okrivljenog sam pronašao 84,30 kune kovanica koje je isprosio od građana koje sam mu oduzeo te su uplaćene u državni proračun. Okrivljeni učestalo prosi kod Konzuma i u prolazu na pijacu”, naglasio je policajac.

Autor : M.M.