Petrokemije d.d. Kutina u prva je tri mjeseca 2021.ostvarila neto dobit u iznosu od 21 milijun kuna, u odnosu na 150 milijuna kuna neto dobiti u istom razdoblju prethodne godine. Uspoređujući rezultate bez jednokratnih stavki, neto dobit za prvo tromjesečje 2021. iznosi 72 milijuna kuna, u usporedbi sa 131 milijun kuna neto dobiti u prvom tromjesečju 2020. godine. Jednokratne stavke ukazuju na negativan učinak vrijednosnog usklađivanja obveza za naknade na emisiju CO2 od 50 milijuna kuna, uzrokovan značajnim povećanjem cijene emisijskih jedinica CO2. Rezultat Petrokemije d.d. u prvom tromjesečju 2021. pod utjecajem je i veće cijene prirodnog plina i nižih prodajnih količina. Manja količinska prodaja posljedica je prekida proizvodnje zbog planiranog redovnog remonta koji je obavljen u razdoblju od kraja prosinca 2020. godine do veljače 2021. godine. Negativni utjecaji djelomično su ublaženi snažnom sezonskom potražnjom i dobrim prodajnim cijenama mineralnih gnojiva, te dobrim usklađivanjem remontnih i prodajnih aktivnosti. Iako je usklađivanje obveza za naknade na emisiju CO2 bilo pod negativnim utjecajem povijesno visokih cijena CO2 jedinica Društvo je u prvom kvartalu 2021. godine u potpunosti ispunilo sve svoje obveze za prethodno razdoblje što smanjuje financijske rizike poslovanja u narednom razdoblju», naglasio je predsjednik Uprave Davor Žmegač. Poslovodstvo pažljivo promatra razvoj situacije vezano uz Covid-19 i provodi relevantne preporuke HZJZ za očuvanje zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Također se kontinuirano radi na procjeni učinaka pandemije na poslovanje Društva.

Autor: hr-vjesnik M.M.

Slika: hr-vjesnik