Izvor slike: Kamenjar.com

Nakon jučerašnjeg sastanka s ministrima, premijer Andrej Plenković danas u 13.00 sati održati će sjednicu Vlade, čija će ključna točka biti odluke o relaksiranju mjera s ciljem reaktiviranja gospodarskih aktivnosti u Hrvatskoj.

U reaktiviranje gospodarskih aktivnosti ići će se postepeno, a prva bi faza prema njegovim jučerašnjim najavama trebala krenuti već 27. travnja.

Za današnju sjednicu vlade spremno je šesnaest točaka, dok će se o nekima raspravljati na zatvorenom dijelu, a točke dnevnog reda prvog dijela sjednice su:

1. Prijedlog zaključka o planiranim mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti u kontekstu epidemije COVID-19

2. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

4. Nacrt prijedloga zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (EU)

7. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2019. godini

9. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o odgovornosti za štete u okolišu (EU)

10. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara

11. Prijedlog zaključka o povećanju alokacije za projekt “Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP)”

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

13. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

14. Prijedlog odluke o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2020. godini

15. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

15.1. Prijedlog zakona o izmjeni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)

15.2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)

15.3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)

15.4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)

15.5. Prijedlog zakona o dopunama Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)

15.6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)

15.7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)

15.8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)

15.9. Prijedlog zaključka o uvođenju bankovnih kartica za blokirane građane za vrijeme bolesti COVID-19 (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)

15.10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskome saboru)

15.11. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 15. rujna 2018. do 15. srpnja 2019. godine

16. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Podsjećamo, mjere koje su na snazi kako bi se spriječilo širenje epidemije koronavirusa zadale su velik udarac hrvatskom gospodarstvu, a vlada je do sada već donijela nekoliko mjera i odluka kako bi se poduzetnicima pomoglo u ovoj situaciji.

Također, vlada je donijela i neke odluke koje će olakšati život građanima, a među njima je svakako moratorij na ovrhe, prema kojem Fina naredna tri mjeseca neće ovršavati blokirane građane. Fina je tom prilikom bankama u Hrvatskoj poslala gotovo milijun naloga za deblokiranje računa.

AUTOR: Dnevno.hr