Od 1. siječnja 2022. godine stupila je na snagu odluka o povišenju imovinskog cenzusa sugrađanima s malim prihodima za oslobađanje od komunalne naknade kako bi se sugrađanima smanjila davanja prema Gradu Kutini. Spomenuta odluka donesena je 2021. godine te je na snazi od tekuće 2022. godine.

Foto : www.radiomoslavina.hr

Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika stambenog prostora, privremeno će se osloboditi plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor:

1.  Osobe koje žive same, a kojima prihod u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna mjesečno,

2. Osobe koje žive u zajedničkom domaćinstvu sa suprugom ili članovima obitelji koje uzdržava, ako prihod po članu obitelji za prethodnu godine ne prelazi 1.700,00 kuna mjesečno,

3.   Staračko domaćinstvo kojeg nositelj domaćinstva živi sa suprugom odnosno članovima koje uzdržava, stariji je od 65 godina, ako prihod po članu domaćinstva za prethodnu godinu ne prelazi 1.700,00 kuna mjesečno.“

4.  Osobe koje primaju zaštitni dodatak uz mirovinu.

5.  Osobe koje primaju stalnu novčanu naknadu Centra za socijalnu skrb.

6. Osobe koje koriste doplatak za pomoć i njegu druge osobe.

7.  Obveznici plaćanja komunalne naknade koji su kao dobrovoljni davatelji krvi dali krvi sa 75 (sedamdesetpet) i više puta.

8.   Koji posjeduje pravovaljani energetski certifikat te je razvrstan u energetski razred ,A” ili viši, iznos komunalne naknade smanjuje se za 25%.

NAPOMENA

Kako bi građani ostvarili pravo na privremeno oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, potrebno je podnijeti pisani Zahtjev nadležnom Upravnom odjelu za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša,  koji će o istom provesti postupak i donijeti rješenje. Predmetni Zahtjev nalazi se na web stranicama Grada Kutine te u privitku ove obavijesti.

Rješenje se donosi u upravnom postupku za tekuću godinu i odnosi se na stambeni objekt u kojem podnositelj ima prebivalište.http://Zahtjev za oslobođenje komunalne naknade

Izvor : www.radiomoslavina.hr