Poništenjem natječaja za glomazni otpad gradonačelnik Tomislav Tomašević ukazao je na početak promjena. Najavio je nabavku dvije drobilice i potrebnih dozvola te godišnju uštedu od 30 milijuna kuna.

dva desetljeća vladavine Milana Bandića pravila igre su bila postavljena tako da komunalni i infrastrukturni radovi bivaju predani desecima, ako ne i stotinama privatnih poslovnih entiteta, dok je u isto vrijeme gradska uprava radila na kadrovskom i stručnom uništavanju specijaliziranih gradskih poduzeća. Igra je, ukratko, bila namještena tako da se pogoduje privatnicima i poprilično oteža tranzicija prema pristojnijoj javnoj politici u postbandićevskom ambijentu.

Nigdje se taj amoralni, cinični i koruptivni model javnog upravljanja nije razvidnije manifestirao nego na pitanju komunalnog otpada. Vidi se to u zadnja dva tjedna, kada se gradska vlast pokušava domisliti kako upravljati ovim sektorom uz postepeni prekid dosadašnje prakse. Gradske su firme zadnjih godina bile svedene na to da prikupljaju otpad i da naknadne unosne ugovore otpremanja i zbrinjavanja prepuštaju kvalitetno opremljenim privatnicima.

Potonji nisu samo zarađivali desetke milijuna kuna na ugovornom preuzimanju sirovina, već i na preprodaji otpada koji su selektirali. Čistoća je pak u jednom trenutku odustala i od traženja dozvola za zbrinjavanje otpada, pa ni tehnički nije mogla obavljati takve zadatke. Poslovi su preko javne nabave prosljeđivani privatnim firmama sa specijaliziranim strojevima za mljevenje, koji su svojevremeno bili ponuđeni na kupnju Holdingu, ali je Grad Zagreb odlučio zaobići takve akvizicije. Tako su nejavne kompanije postale neminovnost u sustavu gospodarenja otpadom.

Poništenjem natječaja za glomazni otpad gradonačelnik Tomislav Tomašević ukazao je na početak promjena. Najavio je nabavku dvije drobilice i potrebnih dozvola te godišnju uštedu od 30 milijuna kuna. Pronađene su privremene lokacije za nakupljeni otpad, a zdrobljeni materijal ići će prema Jakuševcu, koji treba biti zatvoren do kraja mandata. Radi se o početku promjena koje neće biti ni jednostavne, ni hitre, ni bez problema u izvedbi. No jedno je sigurno: novim modelom će financijski najuskraćeniji ostati iz CIOS grupe Petra Pripuza, koja je redovno dobivala ugovore s Gradom. Ali oni ionako tvrde da u poslovima sa Zagrebom ne ostvaruju neke naročite prihode.

Autor: M.M.