Izvor slike: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

Mještanima Vladislavaca, Dopsina i Hrastina općinska uprava nudi nekoliko olakšica vezanih uz priključivanje na vodoopskrbnu mrežu. Načelnik općine Vladislavci Marjan Tomas ističe kako Općina sufinancira priključak da bi se mještani lakše odlučili na priključivanje na mrežu.

– Kao općina smo krajem 2017. godine donijeli “Program poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području općine Vladislavci za razdoblje od 2017. do 2022. godine”. U sklopu tog programa je i odluka da sufinanciramo priključenje stambenih objekata na vodoopskrbnu mrežu u iznosu od 1000 kuna. Dakako da smo nastojali sumještanima i dodatno olakšati podnošenje troškova priključenja na vodovod pa smo, osim spomenutog sufinanciranja, sporazumom Općine Vladislavci i Vodovoda Osijek d.o.o. svim mještanima omogućili obročno plaćanje troškova izvođenja radova priključenja do najviše 24 mjesečna obroka.

– Provođenje ove mjere nastavlja se i u 2020. godini – kaže vladislavački načelnik i poziva građane da iskoriste ovu beneficiju koja se provodi u sklopu mjera demografske obnove vladislavačke zajednice.

Sufinanciranje troškova priključka na vodoopskrbni sustav će se, pojašnjava Tomas, obavljati tako da će Vodovod-Osijek d.o.o., nakon sklopljenog ugovora s korisnikom usluge, fizičkom osobom, o priključenju na javni vodovod dostaviti jedan primjerak ugovora, kao i račun za sufinancirani iznos Općini, na temelju kojeg će Općina sufinancirati priključenje na vodoopskrbnu mrežu, a korisnicima će za isti iznos biti umanjen račun.

No pravo na sufinanciranje priključka ne može ostvariti fizička osoba za koju Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci u postupku obrade zahtjeva utvrdi da Općini Vladislavci duguje dospjelu obvezu na ime javnih i nejavnih davanja.

– Korisnik je obvezan u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora s distributerom priključiti svoju obiteljsku kuću ili stan na vodoopskrbnu mrežu. U suprotnom će Općina Vladislavci zatražiti povrat sredstava kojima je sufinancirala priključak. Prihvatljivi troškovi su trošak priključka (rad i potreban materijal i slično) izvršen od strane Vodovoda Osijek d.o.o – navodi načelnik Marjan Tomas.