U Šibenskom zaleđu sve su češći napadi vukova, a ljudi se plaše jer ove životinje napadaju tik uz kuće, i to usred dana. Zbog toga je sve manje stoke pa stočari traže hitnu intervenciju države. Stočar Saša Štrbac iz Kistanja svoje ovce čuva odmah do kuće.

Foto : Screenshot

Bez trećine koza ostao je 13. lipnja, a kaže da je skoro ostao i bez glave. Navodi da je vidio četiri vuka te da je čuo da je sedam vukova u čoporu.

“Dva vuka su krenula na mene, napali su me, a dva su otišla okolo. Izvukli su ovog psa. Vidjeli ste da je sav u ranama. Izvukli su ga i ovdje su mi udavili tih šest grla životinja. (…) Gladni su, ovo nije njihov teritorij za hranjenje kvalitetno. U biti, ostaju im domaće životinje koje napadaju i jedu”, rekao je stočar za HRT.

Nešto manje od 200 vukova hara Šibensko-kninskom županijom

Goran Šorgić je od ožujka ostao bez osam ovaca i koza. Pojeli su ih vukovi pa on mora ići u polje sa svojim stadom. Jučer je sreo stočara kojemu je vuk odnio šest jarića. Službeni podaci Ministarstva poljoprivrede potvrđuju da je šteta znatna. Samo u ovoj županiji vuk mjesečno usmrti 114 grla stoke, ali taj broj nije konačan. Nešto manje od 200 vukova hara Šibensko-kninskom županijom. 

“Od njih osam dobit ću odštetu za njih dvoje ili troje jer ove ostale nisam pronašao. Kao što sam rekao, nije da samo ja imam štetu, moj susjed ima 10 ovaca. Njemu je, nekoliko dana nakon reportaže, zaklalo šest u dvorištu. Hoću da kažem – šteta se dešava i jako je velika”, govori Šorgić.

Osim štete, u županiji je porastao i broj vukova. U pitanju više nije 81 jedinka jer je Ministarstvo izbrojilo nešto manje od 200 vukova. Pozivaju se na nacionalno izvješće o stanju očuvanosti vrsta za razdoblje od 2013. do 2018., koje je staro četiri godine. 

“Teško je kazati u jedinku. Taj broj sigurno premašuje na području Hrvatske i dijela Bosne u kojem vuk obitava 400 jedinki. Ja vam moram samo napomenuti da primjerice u Sloveniji imaju znatno manji broj jedinki. Promptno se donosi odluka o izlučenju određenih broja jedinki i nema uvijek ovako napete situacije kakve ima kod nas”, govori Nediljko Dujić, šef Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije.

Ministarstvo: Odstrel nije rješenje

Da odstrel nije rješenje, smatra Ministarstvo gospodarstva pa je Ministarstvo poljoprivrede zatrpano pozivima u pomoć.

“Mi ćemo sljedećim natječajem iz operacije 441 programa ruralnog razvoja – a ta operacija pokriva i opremu i sredstva za zaštitu područja – osigurati veća sredstva za gorsko planinska područja i za područja koja su posebno izložena štetama od vukova”, najavljuje ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Preko posebne mjere ruralnog razvoja pokušat će se da Ministarstvo gospodarstva plaća određene naknade. Ministarstvo gospodarstva kaže da razvijaju nacionalni sustav praćenja stanja vuka i da će izraditi Nacionalni program praćenja. Za to će im trebati još godina dana. Štrba smatra da je rezervat rješenje za vuka.

“Nije to klasični rezervat, to je velika površina u Hrvatskoj gdje vuk prirodno obitava i gdje bi bio zaštićen”, dodaje za HRT Dujić. Riječ je o planinskom prostoru Velebita, Dinare i spoja s planinama u BiH.

Autor : redakcija hr-vjesnik