Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Popovače

Gradsko vijeće Popovače održalo je svoju 14. sjednicu. Uz već ustaljene točke, Aktualni sat te Usvajanje zapisnika s prošle sjednice, na Dnevnom se redu našlo i usvajanje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Popovače.

„Od planiranih 84 milijuna kuna, u tom je dijelu u prihodovnoj strani prikupljeno više od 31 milijun kuna, a na rashodovnoj je strani utrošeno oko 26 milijuna kuna, što pokazuje da je u izvještajnom razdoblju ukupno ostvarena pozitivna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 4,8 milijuna kuna.“ – uvodno je istaknuo gradonačelnik Josip Mišković te pojasnio: “Ono što je i praksa, odnosno, uobičajeno je i u proteklim godinama, obično je u prvih šest mjeseci lošije punjenje proračuna iz raznih razloga, te slanja samih računa, no, očekujemo da će taj postotak u ostatku godini biti na 70-80%, kao što je to bilo i u prijašnjima, a što smatram da je dobro. To je na neki način posljedica toga što grad Popovača pokušava što više projekata nominirati prema europskim i nacionalnim fondovima, a svjesni smo i sami da dio tih investicija neće proći, ali one kao takve moraju biti u proračunu da bi se uopće mogli prijaviti. Ova konstanta samo pokazuje imamo dobru financijsku situaciju Gradu.”

Ovo je Izvješće usvojeno s 8 glasova „ZA“ i 6 „PROTIV“. Naime, vijećnici HDZ-a nisu se složili s izvršenjem polugodšinjeg proračuna raznih primjedbi koje su naveli tijekom rasprave. Zamjerali su tako povećanje rashoda za plaće, određene usluge i donacije, a nisu se složili niti s raspodjelom rashoda na određene investicije u naseljima Stružec i Potok. Također, nisu bili zadovoljni niti s brojem projekata koji su u provedbi. Kako bi imali jasniji uvid, zatražili su da im se ubuduće dostavi detaljniji dokument, na petoj razini računskog plana.

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojeno Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za 2021./2022.g. Kako je pojasnila ravnateljica vrtića Andreja Zeman, odgojno-obrazovni rad u prošloj pedagoškoj godini odvijao se u 14 formiranih skupina, od čega 13 u centralnom objektu u Popovači i jednoj skupini u područnom objektu u Voloderu, sa sveukupno 295 djece. Također, formirane su i tri jasličke grupe, jedna više u odnosu na godinu prije, a zbog tog je povećanja vrtićka dvorana

pretvorena u sobu dnevnog boravka. Program predškole započeo je u listopadu u 2 skupine, jednoj u Popovači te jednoj u Voloderu, a ukupno ga je pohađalo 29 predškolaca. Također, provodio se i program ranog učenja engleskog jezika, škola plivanja, kao i niz projekata kojima su stečena nova znanja i vještine.

„Odgojno-obrazovni rad u vrtiću se tijekom cijele pedagoške godine odvijao prema zadaćama i ciljevima iz godišnjeg plana i programa rada, uz određene poteškoće zbog izolacija i bolesti uzrokovanih koronavirusom. Suradnja s roditeljima također je bila malo drukčija. Nije bilo posjeta niti raznih radionice. Skupine se također nisu miješale, nije bilo takozvanih otvorenih vrata gdje su mogli kolati iz skupine u skupinu, već su boravile u svojim sobama.“ – pojasnila je ravnateljica.

Posljednje dvije točke odnosile su se na dimnjačarske poslove. Jednoglasnom odlukom oni su povjereni Komunalnim servisima Popovača, te će sada cijelo područje Grada biti jedno koncesijsko područje, a ne dva kao do sada. Kako su istaknuli gradonačelnik Josip Mišković i direktor KSP-a Ivor Stanivuković, ova će usluga sada biti kvalitetnija i pružat će sigurnost građanima.

Što se tiče Usvajanja Općih uvjeta isporuke komunalne uslužne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Popovače Komunalnih servisa Popovača d.o.o., a koji su usvojeni s 8 glasova „ZA“ i 5 „PROTIV“, istaknuto je kako će dimnjačari s poslom krenuti 24. listopada prema rasporedu koji će korisnici usluge dobiti na svoje adrese, a koji će biti objavljen i na mrežnim stranicama KSP-a, Grada, te u medijima. Također, navedeno je i kako će dimnjačari dva dana u tjednu raditi u poslijepodnevnim satima, pa ne bi trebalo biti problema oko obavljanja ove usluge.

Najviše rasprave izazvala je činjenica kako je obaveza čišćenja dimnjaka kod kućanstava jednom godišnje, što mnogi, koji ih ne koriste tako često, smatraju boljim i isplativijim, dok će oni koji dimnjake čiste više puta godišnje vjerojatno plaćati višu cijenu (ovisno o broju čišćenja) u odnosu na onu od prijašnjeg koncesionara. Upravo je to bio i razlog zbog čega vijećnici HDZ-a nisu podržali ovu točku. Također, iako se o cjeniku nije glasalo, primjedbe je bilo na cijenu usluge koju će plaćati gospodarski subjekti poput Neuropsihijatrijske bolnice. Upitan od strane vijećnika HDZ-a, u raspravu se uključio vijećnik Zvonimir Kondres (HSP), koji je i predsjednik gradske Vatrogasne zajednice, a koji je naveo kako do zapaljenja dimnjaka u gotovo svim intervencijama dolazi zbog određenih onečišćenja, lošeg stanja dimnjaka (posebice nakon potresa), neadekvatnih prostorija u kojima se u neposrednoj blizini dimnjaka nalaze zapaljiva sredstva, a ne zbog rijetkog čišćenja, te samim time smatra da će ova usluga koja se obavezno mora provoditi na godišnjoj razini, u predsezoni grijana biti dobra.

Izvor : www.radiomoslavina.hr