U potresu koji je krajem 2020. godine zadesio Sisačko-moslavačku županiju stradao je i dio objekata Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot. Kako bi se stradali objekti obnovili, a riječ je djelomice o iznimno starim zgradama, projekt obnove je prijavljen na Fond solidarnosti.

Foto : www.radiomoslavina.hr

„Budući da je situacija u zdravstvu dosta zahtjevna, svi mogući troškovi koje mogu rješavati na način da se uzmu sredstva iz EU fondova ili Fonda solidarnosti, kao što je to ovdje slučaj su nama jako važni. S jedne strane uređujemo bolnicu, poboljšavamo kvalitetu i liječenja i smještaja naših pacijenata, a s druge strane financijski iz onih naših limita nam ostaje više novaca da možemo neophodne i tekuće poslove za bolnicu rješavati. Velikim smo djelom obnovili naše objekte i to je sad sasvim druga slika za sve one koji će doći, one koji će se liječiti i koji se već liječe, ali naravno i za sve zaposlenike.“ – rekla je ravnateljica Marina Kovač.

Foto : www.radiomoslavina.hr

S obzirom da su radovi obnove nakon potresa na djelu objekata završeni, a na nekima su još uvijek u tijeku, popovačku bolnicu obišao je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak sa suradnicima.

Foto : www.radiomoslavina.hr

„U potresu je oštećeno 6 objekata Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača. Na jednom objektu su završeni radovi dok su na dva objekta radovi u tijeku, a radovi na svih šest objekata biti će završeni do kraja sedmog mjeseca. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 1,9 milijuna kuna, a to nisu jedini radovi koji će se izvršiti u krugu bolnice u Popovači. Za četiri objekta su spremni projekti za energetsku obnovu koji čekaju provođenje natječaja.“ – rekao je župan.

Foto :www.radiomoslavina.hr

U obilasku popovačke bolnice, županu se pridružio i gradonačelnik Popovače, Josip Mišković, a prilika je to bila da ponovno istakne kako je NPB „Dr. Ivan Barbot“ izuzetno važan zdravstveni, ali i gospodarski subjekt na području Popovače.

Foto :www.radiomoslavina.hr

„Da bi imali sigurnost i kvalitetu, prije svega pacijenata, pokrenuli su se dosta brzo ti projekti te se zahvaljujem i Županiji, Ministarstvu ali i djelatnicima bolnice koji su odradili sve što je bilo potrebno kako bi se sanacija u što kraćem roku obavila i da bi pacijenti što manje trpjeli. Za Grad Popovaču je ovo izuzetno važna investicija budući da se radi o vrlo važnom objektu, te je važno da i drugi prepoznaju značaj ove ustanove i usluga koje ona pruža.“ – naglasio je gradonačelnik.

Prema onome što se čulo za obilaska bolnice, radovi napreduju zadovoljavajuće, što je potvrdio i Mario Šarec, jedan od izvođača radova.  „Specifičnost ovih radova leži u samoj činjenici što se radi o zahtjevnom starom objektu, te o pacijentima koji moraju biti smješteni na odjelima i samoj prilagodbi da bi se radovi uopće mogli izvesti, no, terminski sve se odrađuje i ranije nego je predviđeno.“ – rekao je Šarec.

Foto : www.radiomoslavina.hr

Ovom prigodom župan Celjak i ravnateljica Kovač istaknuli su zadovoljstvo što je resorno Ministarstvo prihvatilo njihov prijedlog da se ubuduće bolnici za jednog forenzičkog bolesnika prizna 200, a ne kao do sada 150 kuna, što znači da će bolnica na godišnjoj razini oprihodovati oko milijun kuna više. Uz to je objavljeno kako će se u bolnica Popovača kroz neko vrijeme ustrojiti i Dječja psihijatrijska bolnica za čim u Hrvatskoj postoji velika potreba.

Izvor : www.radiomoslavina.hr