Izvor slike: vlada.gov.hr (Uređenje HR-vjesnik)

Mladen Kešer, šef koprivničko-križevačkog SDP-a, načelnik Kalnika i kandidat za župana, medijima je poslao otvoreno pismo koje je uputio članovima Stožera civilne zaštite, epidemiolozima i liječnicima.

– Ovim otvorenim pismom upućujem Apel, kojim zahtijevam da se stanovništvo i pacijenti potkalničkog kraja, za koje je organizirana akcija cijepljenja u srijedu 17. ožujka u  prostorijama Vatrogasnog doma u Sv. Petru Orehovcu, ne cijepe, kako je najavljeno, cjepivom od proizvođača AstraZeneca, već cjepivima koje trenutno nisu pod povećalom kao nesigurna i zabranjena u djelu zemalja EU, a naša županija ih ima na zalihi – naveo je Kešer.

Dodao je da kao što svi znamo, cjepivo AstraZeneca trenutno je stopirano kao nesigurno u 11 zemalja EU, pa smatra da i Hrvatska, a posebno Koprivničko-križevačka županija moraju biti razborite i prestati sa upotrebom cjepiva koje nije posve sigurno.

Iz Koprivničko-križevačkog stožera stiglo je priopćenje da je cijepljenje odgođeno jer se čeka mišljenje Europske agencije za lijekove. Ovime je Koprivničko-križevačka prva županija u Hrvatskoj koja je zaustavila cijepljenje AstraZenecom ali je Nacionalni stožer CV poslao pismo u kojem se, doduše, ne spominje konkretno županiju koja je prekinula cijepljenje, no potpuno je jasno da se kritike u pismu koje će danas biti poslano svim županijama odnose na Koprivničko-križevačku.

U radnoj verziji pisma do koje je došao Index županije se podsjeća na “nekoliko važnih zakonskih odredbi i na znatne probleme u provedbi cijepljenja na razini Hrvatske koji bi proizašli iz takvih lokalnih odluka”.

Poručuje im se im je kako su preporuke o cijepljenju obvezujuće za sve zdravstvene ustanove koje provode cijepljenje u Republici Hrvatskoj te da ih daje Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju preporuke referentnog centra za epidemiologiju.

U pismu stoji i kako je zakonom propisano da svako odstupanje od Programa cijepljenja na nekom području mora odobriti Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

“Prepuštam Vašim pravnicima da Vam ukažu na odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima je to jasno definirano”, stioji među ostalim u pismu pa se prilično oštro dodaje kako je ono što je najvažnije, a ne piše u zakonima, da se ovakvim postupkom radi ogromna šteta programu cijepljenja protiv covida-19 te da se time dodatno zbunjuju građani. 

Još se jednom poručuje kako odluku o obustavi cijepljenja u Hrvatskoj mogu donijeti samo HZJZ na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode na temelju Zakona o lijekovima te da bi se takva odluka odnosila na cijelu Hrvatsku. Županijama je poručio kako ne postoje općinske, gradske ili županijske odluke o nacionalnom programu cijepljenja.

Pismo se još dorađuje i bit će poslano svim županijama kako se više ne bi događali slučajevi da lokalne vlasti na svoju ruku prekidaju cijepljenje.

AUTOR: HR-vjesnik