Ministarstvo: Svi djelatnici vrtića moraju imati plaće kao zaposlenici osnovnih škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je temeljem otvorenog pisma Sindikata predškolskog odgoja uputilo dopis svim osnivačima dječjih vrtića, a posebno Gradu Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, kojim je zatražilo osnivače da provjere istinitost navoda iz otvorenog pisma Inicijative te u slučaju utvrđivanja nepravilnosti, poduzmu mjere iz svoje nadležnosti i utvrđene nepravilnosti isprave u najkraćem vremenu.

“Odričemo se odgovornosti za sve moguće posljedice pogrešnih odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, jedinica lokalnih samouprava i drugih subjekata kao osnivača dječjih vrtića u Republici Hrvatskoj zbog rada u uvjetima protivnim odredbama zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju rad predškolskih ustanova te jamče prava djeteta”, poručili su iz sindikata u otvorenom pismu.

Ministarstvo je jutros poslalo odgovor.

“Naime, za provedbu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju zaduženi su ravnatelji i Upravna vijeća te vlasnici vrtića odnosno gradovi i općine koji imenuju ravnatelje i većinu članova Upravnih vijeća. Uloga Ministarstva, odnosno prosvjetne inspekcije je da nadzire poštivanje propisa što ona svakodnevno i radi te nakon prijave (koja nakon izmjena Zakona ne može biti anonimna) provodi inspekcijski nadzor te ukoliko utvrdi nepoštivanje pedagoškog standarda određuje propisane kazne u iznosima 15.000 kuna za vrtić, odnosno 8.000 za ravnatelja vrtića. Budući da se dječji vrtići u potpunosti financiraju iz proračuna gradova i općina te kazne posredno plaćaju vlasnici vrtića, odnosno gradovi i općine.

Isto tako, Ministarstvo obrazovanja je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju otvorilo mogućnost financiranja izgradnje, dogradnje, opremanja i poslovanja vrtića iz nacionalnih sredstava što najbolje pokazuje Nacionalni program oporavka i odobravanje 1,28 mlrd kuna za izgradnju, dogradnju i opremanje više od 250 dječjih vrtića temeljem poziva kojim je svim prijaviteljima koji su imali potrebnu dokumentaciju i to bez uvjeta razvijenosti gradova i općina odobreno financiranje gradnje, dogradnje i/ili opremanje vrtića.

Ministarstvo: Svi djelatnici vrtića moraju imati plaće jednake ili veće od zaposlenika osnovnih škola

Što se tiče plaća svih djelatnika u dječjim vrtićima, ne samo odgojiteljica i odgojitelja, želeći zaštititi djelatnike dječjih vrtića i postići ujednačenost njihovih primanja u cijeloj Hrvatskoj, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju člankom 51. propisano je da se “na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, primjenjuju propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.”

To konkretno znači da svi djelatnici dječjih vrtića moraju imati materijalna prava i plaće jednake ili veće od zaposlenika u osnovnim školama. Dakle, ukoliko pojedini poslodavac, odnosno dječji vrtić krši propisanu odredbu Zakona, djelatnici mogu pokrenuti sudske tužbe”, poručili su iz Ministarstva.

Autor : redakcija hr-vjesnik