Imamo vlastito komunalno poduzeće. Uskoro niže cijene odvoza otpada!

Izvor slike: Facebook


Ustrojili smo i opremili gradske Komunalne servise te ćemo smanjiti cijenu odvoza otpada završetkom postupka odvajanja od Eko- Moslavine i samostalnim prikupljanjem otpada.

Izvor slike: Facebook

Izgradili smo Reciklažno dvorište, a u narednom mandatu idemo u izgradnju Dvorišta za građevinski otpad.

Izvor slike: Facebook