200 milijuna europskih kuna!

Izgradnja pješačko – biciklističkih staza na području grada Popovače – 8.500.000,00
Unaprjeđenje komunalne infrastrukture kroz izgradnju mosta preko Jelenske (faza II. projekta izgradnja prometnice Kolodvorska – Sisačka) – 4.062.757,00
Spojna cesta Sisačka ulica – Kolodvorska ulica u Popovači (faza III. od Sisačke ulice do vodotoka Jelenska)
– 1.908.282,69
Uređenje Trga I u Popovači – 5.000.000,00
Uređenje tradicijske okućnice – 4.000.000,00
Rekonstrukcija raskrižja Sisačke ulice i Trga grofova Erdödyja u Popovači – 1.101.207,50
Izgradnja Dječjeg vrtića u naselju Voloder – 8.000.000,00
Izgradnja sustava odvodnje na području grada Popovača – 8.000.000,00
Športsko-rekreacijski centar Popovača – 8.800.000,00
Izgradnja Vatrogasnog centra DVD Stružec i Vatrogasnog doma Gornja Jelenska – 14.000.000,00
Park Voloder s objektom Turističke zajednice – 5.000.000,00
Rekonstrukcija pješačke staze Popovača – Gornja Gračenica – 8.000.000,00
Izgradnja pješačke staze Rajčevac u naselju Popovača – 2.000.000,00
Rekonstrukcija Doma kulture Popovača – 15.625.000,00
Mobilni timovi u zajednici – 7.822.487,96
Rekonstrukcija zgrade “Hrvatski dom” – 8.000.000,00
Tematsko-kulturni dom Voloder – 2.500.000,00
Rekonstrukcija mosta preko potoka Obžev Stružec – 2.000.000,00
Rekonstrukcija vinske ceste Ulica Škrleta – Popovača – 2.000.000,00
Uređenje Parka šetnica Popovača – 27.306.250,00
Izgradnja kampa Rimska vila uz autocestu – 10.000.000,00
Proširenje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Mišička – 5.000.000,00
Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i sortirnica – 5.000.000,00
Izgradnja šetnice uz vodotok Jelenka – 3.000.000,00
Proširenje ulice braće Weiss u naselju Popovača – 5.000.000,00
Proširenje prostora i usluga Knjižnice – 2.000.000,00
Izgradnja novog vatrogasnog centra Javne vatrogasne postrojbe grada Popovače – 12.000.000,00
Centar kulture za mlade – 3.500.000,00

Slika: hr-vjesnik