Izvor slike: Radio Moslavina

Grad Kutina, odnosno Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša nositelji su projekta izgradnje Recilažnog dvorišta u Kutini. Početak gradnje projekta najavljivan je nekoliko puta te je nakon najmanje tri izmjene projekta gradnja Reciklažnog dvorišta u Kutini započela u jesen prošle godine u neposrednoj blizini gradskog Odlagališta komunalnog otpada.
Prošlog tjedna na Odlagalištu je demontirana i uklonjena sortirnica razvrstanog korisnig otpada. Tako su se potvrdile neprovjerene informacije kako će sortirnica biti uklonjena. Službeno nije potvrđeno je li sortirnica uklonjena zbog izgradnje Reciklažnog dvorišta.
Izgradnja reciklažnog dvorišta vrijedna je 3,74 mil, kn, a sa 85%, odnosno 2,8 mil. kn sufinancira se iz EU kohezijskog fonda.

Izvor slike: Radio Moslavina

Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Kutini u neposrednoj blizini gradskog odlagališta otpada nekoliko je puta mijenjan, a radovi odgađani. Početak radova bio je najavljen početkom ovog ljeta, ali je projekt morao biti popravljen zbog ovih poplavnih kvota Lonjskog polja. Tako je plato za buduće reciklažno dvorište uz Park prirode Lonjsko polje na kraju Radićeve ulice u Kutini morao biti povišen

Eduard Gelešić, pročelnik Upravnog odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, najavljujući početak gradnje u rujnu prošle godine, izrazio je zadovoljstvo što je projekt sada u fazi izgradnje. „Ovo je sad kraj višegodišnjeg projekta Reciklažnog dvorišta. Imali smo dosta problema oko same lokacije i posebnih uvjeta za reciklažno dvorište. U tim smo postupcima ishodili građevinske dozvole, projektirali na nekoliko načina i došli smo do završne dokumentacije i do završne građevinske dozvole i ove izmjene i dopune su troškovnički obrađene. Drago mi je da smo dobili izvođača HIS, koje nam je poznato od prije, jer su sanirali odlagalište na vrlo kvalitetan način. Nadamo se da će i ovaj dio zaista biti riješen u rokovima koji su definirani ugovorom i na tehnički kvalitetan način.“
Javnost tada nije upoznata sa mogućnošću da zbog izgradnje Reciklažnog dvorišta bude uklonjena sortirnica. Jedinice lokalne uprave, odnosno Grad Kutina, prema zakonu, građanima moraju omogućiti razvrstavanje otpada na kućnom pragu dok rad sortirnice nije obavezan prema zakonu.

Izvor slike: Radio Moslavina