Danas se u Galeriji Muzeja Moslavine Kutina izložbom naziva „Krhkost / Fragile“ predstavio jedan od najboljih kutinskih slikara Nikola Ražov.

Nikola Ražov je rođen 1946.godine u Velikom Vukovju, Garešnica . Od 19861-1992.godine živio je i stvarao u Kutini. Sada živi u Rovinju.

Likovni svijet Nikole Ražova bogat je i slojevit.

Izložbom „Krhkost / Fragile“ prezentira izbor crteža iz ciklusa „Crteži s greškom“ i svoje instalacije u kojima iznosi svoj kritički i konstruktivan odnos prema društvu. Njegovi crteži nastaju suodnosom osnovnih likovnih elemenata, a to su linija, ploha i boja.

Foto : hr-vjesnik

Linija i njen snažni pokret stalna je autorova inspiracija. Ona stvara strukturu gustih i valovitih mreža na površini papira. Na crtežima uočavamo disciplinu linije, proporcionalnost, osjećaj za ritam i neograničenu slobodu kombiniranja. Autor nevjerojatnom lakoćom stvara volumen i iluziju kretanja.

Foto : hr-vjesnik

Crteži su izvedeni tehnikom olovke i tuša na papiru. Naslovom ciklusa „Crteži s greškom“ autor želi naglasiti da u svojoj kreativnosti umjetnik može i pogriješiti.

Foto : hr-vjesnik

Greška je postavljena kao mamac za sve znatiželjne koji, kad se odvaže za potragu, bivaju uhvaćeni u mrežu linija apstraktne umjetnosti koja progovara univerzalnim jezikom.

Foto : hr-vjesnik

U umjetničkim instalacijama Nikola Ražov promišlja i progovara o krhkosti svijeta koji nas okružuje, ali i o krhkosti kao metafori.

Foto : hr-vjesnik

Za realizaciju instalacija umjetnik će kao dobar znalac i inovator proizvesti predmet ili objekt koji do tada nije postojao.

Stakleni čekić i gomila iskrivljenih čavala, instalacija je kojom progovara o povremenoj nemogućnosti osobne afirmacije i djelovanja općenito.

Foto : hr-vjesnik

Instalacije u kojima autor promišlja o simbolima odnosno znakovima kojima je društvo pripisalo neko značenje prikazuju križ, zvijezdu i kukasti križ. To su simboli koji se javljaju u mnogim civilizacijama, ali u svakoj civilizaciji izazivaju različite osjećaje i reakcije.

Foto : hr-vjesnik

Značenje simbola i njihova percepcija među ljudima mijenja se ovisno o povijesnim događajima. Umjetnika duboko potresa zloupotreba tih simbola, osobito u 20. stoljeću. Koristeći ih u instalacijama on s njih želi otkloniti svu negativnost koja se vremenom i djelovanjem ljudi nakupila.

Foto : hr-vjesnik

Simboli su krhki i izrađeni vezom što naglašava lakoću kojom oni mogu nestati, ako samo povučemo konac, simbol nestaje.

Autor: M.M.