Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o kanalizaciji

Na posljednjoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Popovače predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a Katarina Uremović upitala je gradonačelnika kada će se završiti kanalizacija u ulicama Polakova, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica.

„Obzirom na trenutno stanje radova u navedenim ulicama, molim vas informacije o završetku radova i recite nam zašto nisu završeni kako ste navodili do Dana Grada.“ – pojasnila je svoj upit.

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je pojasnio kako je plan završetka bio Dan Grada, no, u samom tijeku došlo je do određenih problema. „Naime, u tijeku realizacije odlučeno je da se kanalizacija produži za nekoliko stotina metara u Pergošićevoj ulici, budući da prvotno nisu bila obuhvaćena sva kućanstva u toj ulici.

To je prvi razlog zbog kojeg je investitor, a to je Moslavina d.o.o. odlučio na temelju upita izviđača produžiti rok radova.

Drugo razlog je projektno-tehnička dokumentacija, a prema kojoj bi se čitav zahvat kanalizacije trebao izvoditi u cestovnom pojasu, no, neki prespoji i crpna stanica se nisu tako mogli izvesti. Također, željelo se zaštititi dio Polakove ulice, da se asfalt ne uništava u cijelosti, a kao što je to slučaj u druge dvije ulice, jer bi i ponovno asfaltiranja zahtijevalo dodatna sredstva.“ – pojasnio je u odgovoru gradonačelnik Josip Mišković te zaključio kako bi radovi trebali završiti do kraja kolovoza.

Izvor : www.radiomoslavina.hr