OSIM poslova zaštitarske tvrtke Bilić-Erić vezanih uz čuvanje praznih stanova i poslovnih prostora za Grad Zagreb, koje sada istražuje USKOK, ta tvrtka u suvlasništvu supruga gradske pročelnice Mirke Jozić, s Gradom i njegovim tvrtkama posluje na još nekoliko načina. 

Od firme Bilić-Erić je Grad nabavio sustav zaštite za uspinjaču, naručio ugradnju alarma na škole, vrtiće i učeničke domove. Bilić-Erić štiti i Velesajam, Zoološki vrt, tramvaje, Plinaru, Vodoopskrbu, Stambeno, Holding. Poslovi su to vrijedni još desetke milijuna kuna.  

Za oko 5 milijuna kuna štite škole i vrtiće, ali ne zaštitarima, već alarmima

Foto: hr-vjesnik

Iz gradskog Odjela za obrazovanje dostavili su nam odgovor vezan uz zaštitu obrazovnih ustanova:

“Po provedenom postupku javne nabave za predmet nabave ‘Sigurnosna i tehnološka nadogradnja alarmne komunikacije objekata dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova’, Gradski ured za obrazovanje sklopio je okvirni sporazum s tvrtkom Bilić-Erić na iznos od 3.985.480 kuna (+ PDV). Dosad su, temeljem spomenutog okvirnog sporazuma, s tvrtkom Bilić-Erić sklopljena dva godišnja ugovora od kojih drugi ističe 01. veljače 2022. godine. Po prvom ugovoru utrošeno je 1.763.709 kuna (+ PDV), a projekcija ukupnog iznosa za drugi, još uvijek aktivan ugovor, iznosi 1.649.279 kuna (+ PDV)”, navode iz Grada. 

Kad uračunamo PDV, ukupno su za ovu namjenu dosad potrošili 4.266.235 kuna.

Iz Odjela za obrazovanje dalje navode da se spomenuti ugovori odnose na centralni dojavni sustav (CDS) na koji se spajaju sve protuprovalne centrale, kojemu se proslijedi signal u slučaju provale u odgojno-obrazovne objekte (dječje vrtiće, osnovne i srednje škole i učeničke domove), te na nadogradnju protuprovalne centrale na IP protokol. 

“Zaštitarske tvrtke ne nadziru fizički, na licu mjesta, ili putem videonadzora zagrebačke odgojno-obrazovne ustanove. Dječji vrtići, škole i učenički domovi imaju mogućnost postavljanja sustava videonadzora (na nekim je ustanovama takav sustav i postavljen), no zaštitarske tvrtke nemaju pristup istome niti putem istoga nadziru zagrebačke odgojno-obrazovne ustanove”, poručili su. 

Foto: hr-vjesnik

Štite Zoološki vrt, Velesajam, Holding, ZET, Vodoopskrbu, Plinaru, JU Maksimir, Stambeno…

Iz Ureda za javnu nabavu pročelnica Dijana Habijanec nabrojila nam je što sve ta tvrtka radi za Grad.

Osim što štiti vrtiće, domove i škole za oko 5 milijuna kuna od 2019. do 2022. godine i što čuva prazne stanove i poslovne prostore za tridesetak milijuna kuna. o kojima se ovih dana naveliko pisalo, Grad je sa zajednicom gospodarskih subjekata u kojoj je i Bilić-Erić ugovorio još poslova. 

“Također je Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za nabavu, sa Zajednicom gospodarskih subjekata koju čine VG TEH SECURITY, SOKOL, SIGURNOST i BILIĆ-ERIĆ sklopio Okvirni sporazum za usluge privatne zaštite, Grupa 1. Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine-Grada Zagreba i ustanova Grada Zagreba, Grupa 2. Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine-Zagrebački holding i ovisna društva, reg. broj 1216/2020 od 08.10.2020. na iznos od: Grupa 1. – 64.980.586,50 kn bez PDV-a, Grupa 2. – 34.450.272,00 kn bez PDV-a. Navedeni Okvirni sporazum sklopljen je za Naručitelje: Grad Zagreb, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Javna ustanova Maksimir, Upravljanje sportskim objektima, Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba, Vodoopskrba i odvodnja, Zagrebački električni tramvaj, Zagrebački holding d.o.o. i Zagrebački velesajam”, nabrajaju iz Grada. 

Kriju se tu deseci milijuna kuna vrijednosti poslova koje je dobila tvrtka supruga pročelnice

A onda kažu i što to konkretno znači.

Foto: hr-vjesnik“Temeljem tog Okvirnog sporazuma, koji je sklopljen na dvije godine i ne obvezuje stranke na sklapanje ugovora, Grad Zagreb je sklopio sljedeće pojedinačne ugovore za Grupu 1.: Ugovor reg. broj 1415/2020 od 02.12.2020. na iznos 475.854,50 kn bez PDV-a (Naručitelj Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba) Ugovor reg. broj 1416/2020 od 02.12.2020. na iznos od 30.999.157,00 kn bez PDV-a (Naručitelj Grad Zagreb) Ugovor 1489/2020 od 09.12.2020. na iznos od 9.198.757,50 kn bez PDV-a (Naručitelj Upravljanje sportskim objektima) Ugovor 84/2021 od 31.12.2020. na iznos od 449.988,00 kn bez PDV-a (Naručitelj Javna ustanova Maksimir). Naručitelji Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o. nadležni su za samostalno sklapanje pojedinačnih ugovora za Grupu 1., kao  i Naručitelji Zagrebački holding d.o.o. i ovisna društava za Grupu 2. predmeta nabave”, dodaju iz Odjela za javnu nabavu.
 
Napominju da su za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi, u tehničkom i financijskom smislu, nadležna pojedina gradska upravna tijela Grada Zagreba, odnosno naručitelji za koje je Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za nabavu, proveo postupak javne nabave i sklopio ugovor/okvirni sporazum.

Napravili su alarme i videonadzor na Uspinjači

Iz drugog Odjela smo dobili odgovor za uspinjaču:

“Temeljem provedenog postupka javne nabave putem Grada Zagreba kao Središnjeg tijela za nabavu, ugovorena je nabava sustava tehničke zaštite Uspinjače s ugovarateljem Bilić-Erić.” Ugradnja protuprovalnog alarmantnog sustava i videonadzora koštala je do 200.000 kuna. 

Autor: M.M.