I pet mjeseci nakon potresa nisu još niti pregledani svi oštećeni objekti u Sisačko-moslavačkoj županiji.

#oživimoSmž #vratimoDostojanstvo #imašizbor

#biramDaniela #obnovaSADiODMAH

#oživimoSmž #vratimoDostojanstvo #imašizbor #biramDaniela #obnovaSADiODMAH

Sisačko-moslavačka županija nažalost svih prošlih godina bila je i ostala pitanje elementarnog humanizma. Tako je i danas.

#oživimoSmž#vratimoDostojanstvo#imašizbor#biramDaniela#obnovaSADiODMAH

#oživimoSmž#vratimoDostojanstvo#imašizbor#biramDaniela#obnovaSADiODMAH