Sisački biskup Vlado Košić blagoslovio je kip Sluge Božjeg Franje Kuharića u dvorištu župnog dvora u Kutini. Kutinski župnik Vladimir Hren zahvalio je biskupu Košiću na donaciji kipa te se prisjetio života i djela kardinala Kuharića, koji je bio čvrstih stavova, ali blagog govora. Pozvao je vjernike da svjedoče vjeru i slijede Kista kako je to činio kardinal Kuharić. Kutinski župnik najavio je kako je kip središte budućeg trga kod budućeg pastoralnog centra Kardinal Franjo Kuharić, koji će se graditi u budućnosti. Kardinal Kuharić često je dolazio u Kutinu, jer je njegova sestra bila kuharica u župnom dvoru kad je kutinski župnik bio mons. Željko Slonjšak, rekao je biskup Košić. “Kardinal Kuharić istinski je volio Kutinu i ovaj kraj. Neka nas i ovaj kip podsjeća na njega i njegove poruke kad nam je bilo najteže. ” Bogoljublje i čovjekoljublje.”, rekao je biskup Košić te je zaključio kako nas je kardinal Kuharić učio da se ne damo voditi mržnjom.

Autor : HR-vjesnik M.M.

Izvor ; HR-vjesnik
Izvor ; HR-vjesnik