Više u infornacijama Sindikata EKN:

https://www.ekn.hr/…/ina-i-ppd-odlaze-iz-petrokemije_163/

Prema provjerenim i pouzdanim informacijama do kojih smo došli, čini se da INA i PPD namjeravaju svoje udjele u vlasništvu Petrokemije prodati i tako, nakon dvije i pol godine, nestati iz vlasničke strukture Petrokemije. Kupac njihovih udjela, s kojim su već duže u tajnim pregovorima, izgleda da će biti Yildirim Group iz Turske. Radi se o obiteljskoj grupi kompanija u različitim industrijskim sektorima koja djeluje u 51 zemlji na raznim kontinentima i zapošljava oko 14 tisuća radnika.Ovakav potez većinskih vlasnika nije po ničemu sporan, ali jeste upitan ako ga se gleda u svjetlu svih pogodnosti koje im je Vlada RH osigurala prilikom njihovog ulaska u vlasništvo Petrokemije od čišćenja bilance poslovanja, preko otpisa i preknjižavanja rezervnih dijelova pa do izdvajanja deponije fosfogipsa i neutralizacije. Državna intervencija u tom je trenutku daleko nadilazila uloge INA-e i PPD-a. Ne znamo još uvijek u kojoj su fazi pregovori o prodaji vlasničkih udjela niti kada bi se to moglo realizirati (ako do konačnog dogovora dođe), ali smo sigurni da će INA i PPD za vlasničke udjele dobiti puno više od njihovog ulaganja jer ih u suprotnom ne bi ni prodavali. Za sada ne znamo niti stav Vlade RH o svemu ovome niti jesu li ih INA i PPD o svojoj namjeri uopće izvijestili. Podsjećamo da je državni udio u vlasništvu Petrokemije nešto iznad 40%.Sindikat EKN-a će narednih dana obaviti razgovore sa svima koji su u ovo upućeni, ili bi bar trebali biti, i nastojati saznati sve o pozadini ovog poteza, ali isto tako i o budućim događanjima važnima za radnike Petrokemije. Ono što nam u ovom trenutku zaista ne treba jesu birtijska nagađanja i širenje kojekakvih glasina i panike – treba nam ozbiljnost i naporan sindikalni rad da osiguramo nastavak proizvodnje i zadržavanje prava radnika sadržanih u Kolektivnom ugovoru kao i nastavak kolektivnog pregovaranja u budućnosti. Usput, za one koji to još uvijek ne znaju, kolektivni ugovori ne postoje bez sindikata, a svi oni koji ne žele biti članovi – s jedne strane se “švercaju” te redovito i vrlo rado koriste prava koja su im upravo sindikati ugovorili- dok s druge strane, izbjegavajući članstvo u sindikatu, slabe našu pregovaračku poziciju koja ovisi ponajviše o brojnosti članstva. Zatražili smo sastanak na ovu temu s Upravom Petrokemije kako bismo saznali što bi se kad i na koji način trebalo događati. Nastojimo saznati i stavove države o svemu što se događa, a ponajviše o tome što država namjerava učiniti kao 40%-tni vlasnik. Prvom prilikom, ako do dogovora o prodaji udjela dođe, zatražit ćemo i razgovor s predstavnicima novog vlasnika. U svakom slučaju znamo što se događa i pratimo situaciju, a stavovi sindikata EKN-a i naše aktivnosti bit će usmjereni na zadržavanje proizvodnje i osiguravanje zaštite prava radnika utvrđenih Kolektivnim ugovorom i nastavkom kolektivnog pregovaranja i u budućnosti. Zaključno, INA i PPD kao vlasnici udjela u vlasništvu Petrokemije, svoje udjele imaju pravo prodati kada god to žele i o tome je nepotrebno voditi polemike. Novi vlasnik, ako do prodaje dođe, morat će prije svega poštivati hrvatske zakone, a potom i razgovarati sa sindikatima o uređivanju međusobnih odnosa. Kako će to sve teći – vidjet ćemo kad i ako do toga dođe. Do tada ćemo saznati sve što budemo mogli, a vi ćete o svemu biti obaviješteni. Sada nam najviše treba jedinstvo članstva i hladne glave. YILDIRIM GROUPYILDIRIM GROUP : upravljanje lukama, brodskiprijevoz, brodogradnja, proizvodnja i trgovina gnojivom, trgovina kemikalijama, rudarstvo, energetika, nekretnine …YILFERT HOLDING Proizvodnja: KAN, AN, Amonijak i Dušična kiselina 55% Trgovanje: UREA, KAN, AN, NPK, AS, DAP…Vlastite proizvode i one kupljene na tržištu plasiraju na tržištima Turske i regije za što koriste vlastite distribucijske i skladišne kapacitete. Upravljaju lukama i posjeduju svoje brodove za prijevoz suhog rasutog tereta. Posjeduju tankere za prijevoz kemikalija. Poslovi s gnojivima i kemikalijama čine oko 15% ukupnih prihoda YILDIRIM GROUP, a najveći udio ima upravljanje lukama (38%)

Autor : M.M.

https://www.ekn.hr/…/ina-i-ppd-odlaze-iz-petrokemije_163/