Izvor slike: Telegram.hr

Agencija Promocija plus za RTL je provela istraživanje o podršci građana Vladinim ekonomskim mjerama, a prema rezultatima njihove ankete, dvije trećine građana podržava rezanje plaća u javnom sektoru.

Zanimljivo, čak 60 posto zaposlenih u javnom sektoru podržava rezanje plaća zaposlenima u javnom sektoru. Prema rezultatima RTL-ove ankete, građani podržavaju novi paket mjera koje je donijela vlada. Njih 8o posto ocjenjuje mjere izrazito ili uglavnom dobrima. Da su loše smatra 13,4 posto ispitanika, a ne zna 6,6 posto. Kako javlja RTL, paket ima više od 80 posto potpore među zaposlenicima i privatnog i u javnog sektora, a najmanje među slobodnim profesijama i samozaposlenima.

Ogromna većina ispitanika podržava prijedlog privremenog ukidanja ili značajnijeg smanjivanja parafiskalnih nameta poput članarina, naknada, koncesija. Neki, poput HGK-a, već su privremeno ukinuli tu obvezu, a da tako bude s ostalima nametima smatra više od tri četvrtine ispitanika – 76,1 posto. Za tu opciju nije 20,3 posto ispitanika.

Izvor slike: Telegram.hr

Za rezove u javnom sektoru, uz izuzetak onih koji su sada na prvoj crti obrane od koronavirusa, Vlada ima značajnu potporu javnosti. Smanjivanje plaća u javnom sektoru, bez zadiranja u primanja zdravstvu, policiji, vatrogascima i vojsci, uglavnom ili potpuno podržava 70 posto ispitanika koji su sudjelovali u anketi. Uglavnom i nikako tome se protivi nešto više od četvrtine ispitanika.

Pri tome je među biračima gotovo svih stranaka više onih koji podržavaju takve rezove, a jedino među biračima stranke Milana Bandića i Hrvatskih suverenista je više onih koji se ovoj opciji protive. Podrška smanjenju plaća u dijelu javnog sektora očekivano je najveća u privatnom sektoru, gotovo 80 posto. Za rezove je također više od 70 posto umirovljenika i 66,5 posto nezaposlenih, a više od 60 posto zaposlenika javnog sektora podržava vlastito smanjivanje plaća.